YoYogic.com سفر آرام مدیتیشن

YoYogic.com سفر آرام مدیتیشن
موسیقی خواب فرکانس 852 هرتز | حذف ترس و شک بخود | بیدارسازی شهود شفاف |
لطفا صبور باشید....

موسیقی خواب فرکانس 852 هرتز | حذف ترس و شک بخود | بیدارسازی شهود شفاف |

Sleep Music @ 852Hz
  • امتیاز داده نشده

موسیقی خواب فرکانس 852 هرتز || موسیقی بیدارسازی شهود شفاف || حذف ترس و شک بخود || حذف ترس ناخودآگاه || 

این آهنگ دارای فرکانس سلفژ 852 هرتز است که به عنوان فرکانس شهود بیداری و بازگشت به نظم معنوی نیز شناخته می شود. همچنین یکی از فرکانس هایی است که چاکرای چشم سوم طنین می اندازد و بنابراین به بهبود ، رفع انسداد و باز شدن چاکرای چشم سوم کمک می کند.

این موسیقی برای خواب طراحی شده است. لطفا موسیقی را با صدای کم روی بلندگوها پخش کنید. هدفون هنگام خواب توصیه نمی شود.

 

 

موسیقی سلفژ کلیدی در جهان است. فرکانس های سلفژ فرکانس های صوتی هستند که برای اهداف درمانی استفاده می شوند. اینها هنگامی که هماهنگ خوانده می شوند ، نعمتهای معنوی را گسترش می دهند. موسیقی و صدای سلفژ روش بسیار موثری برای تحول روح و جسم انسان هستند.

حتی امروزه فرکانسهای اصلی سلفژ این توانایی را دارند که زندگی فرد را به روشی معجزه آسا التیام بخشند. صداهای ناب می توانند ما را از ترس رها کنند ، شهود ما را بیدار کنند و در کاهش سطح استرس مفید باشند. هر لحن Solfeggio شامل یک فرکانس است که برای تعادل چاکراها و ذهن و روح استفاده می شود

 

 

 

Smile & Cultivate Mindfulness
لبخند بزنید و ذهن آگاهی را پرورش دهید

 

 

به موسیقی خواب فرکانس 852 هرتز | حذف ترس و شک بخود | بیدارسازی شهود شفاف | امتیاز دهید.
[ratings]
فصل سریال