YoYogic.com سفر آرام مدیتیشن

YoYogic.com سفر آرام مدیتیشن
مدیتیشن خواب درمانی فرکانس 528 هرتز | آرامش بخش خواب، فعال سازی خود درمانی، ترمیم سلولی |
لطفا صبور باشید....

مدیتیشن خواب درمانی فرکانس 528 هرتز | آرامش بخش خواب، فعال سازی خود درمانی، ترمیم سلولی |

موسیقی مدیتیشن خواب درمانی با فرکانس 528 هرتز

فرکانس آرامش بخش خواب || فرکانس کاهش استرس ||
فرکانس افزایش انرژی || فعال سازی خود درمانی سلولی ||

گوش دادن به موسیقی تنظیم شده با این فرکانس باعث ایجاد آرامش و در عین حال انرژی مثبت سلول های داخل بدن ما می شود.
فرکانس این موسیقی باعث بهبود و کاهش سطح کورتیزول در بدن می شود که به دنبال آن اثرات مفید آن با افزایش مقدار انرژی است.

 

فواید درمانی گوش دادن به موسیقی با فرکانس سلفژ 528Hz

DNA انسان را به حالت اولیه و کامل خود برمی گرداند.

تحول و معجزه را به زندگی شما وارد می کند.

همچنین به تعادل و تنظیم چاکرای شبکه خورشیدی Solar Plexus Chakra کمک می کند که به اعتماد به نفس بیشتر کمک می کند

سیستم غدد درون ریز سالم را ارتقا می بخشد.

سطح کورتیزول را کاهش می دهد که به نوبه خود به بازسازی و ترمیم سلول کمک می کند.

این نوع موسیقی خواب بسیار مفید است ، زیرا بیشتر ترمیم سطح سلولی در شب اتفاق می افتد.

باعث بهبودی چاکرای سوم می شود

☯ بهبودی چاکرای شبکه خورشیدی که به دنبال آن اثرات مفید آن افزایش مقدار انرژی و تقویت اندیشه مثبت است.

 

موسیقی سلفژ کلیدی در جهان است
فرکانس های سلفژ فرکانس های صوتی هستند که برای اهداف درمانی استفاده می شوند…

اینها هنگامی که هماهنگ خوانده می شوند ، نعمتهای معنوی را گسترش می دهند…
موسیقی و صدای سلفژ روش بسیار موثری برای تحول روح و جسم انسان هستند…
حتی امروزه فرکانسهای اصلی سلفژ این توانایی را دارند که زندگی فرد را به روشی معجزه آسا التیام بخشند.

صداهای ناب می توانند ما را از ترس رها کنند ، شهود ما را بیدار کنند و در کاهش سطح استرس مفید باشند.
هر طنین “سلفژ ” شامل یک فرکانس است که برای تعادل چاکراها و ذهن و روح استفاده می شود

 

 

Smile & Cultivate Mindfulness
لبخند بزنید و ذهن آگاهی را پرورش دهید

به مدیتیشن خواب درمانی فرکانس 528 هرتز | آرامش بخش خواب، فعال سازی خود درمانی، ترمیم سلولی | امتیاز دهید.
[ratings]