YoYogic.com سفر آرام مدیتیشن

YoYogic.com سفر آرام مدیتیشن
موسیقی خواب فرکانس 528 هرتز | ترمیم و بازسازی DNA | تقویت انرژی مثبت |
لطفا صبور باشید....

موسیقی خواب فرکانس 528 هرتز | ترمیم و بازسازی DNA | تقویت انرژی مثبت |

موسیقی خواب فرکانس 528 هرتز

 افزایش انرژی مثبت | کاهش استرس |
فرکانس فعال سازی خود درمانی سلولی | ترمیم DNA انسان 

گوش دادن به موسیقی تنظیم شده با این فرکانس باعث ایجاد آرامش و در عین حال انرژی مثبت سلول های داخل بدن ما می شود. فرکانس این موسیقی باعث بهبود و کاهش سطح کورتیزول در بدن می شود که به دنبال آن اثرات مفید آن با افزایش مقدار انرژی است.

 

مزایای گوش دادن به موسیقی با فرکانس سلفژ 528Hz

DNA انسان را به حالت اولیه و کامل خود برمی گرداند.

تحول و معجزه را به زندگی شما وارد می کند.

همچنین به تعادل و تنظیم چاکرای شبکه خورشیدی کمک می کند که به اعتماد به نفس بیشتر کمک می کند

سیستم غدد درون ریز سالم را ارتقا می بخشد.

سطح کورتیزول را کاهش می دهد که به نوبه خود به بازسازی و ترمیم سلول کمک می کند.

این نوع موسیقی خواب بسیار مفید است ، زیرا بیشتر ترمیم سطح سلولی در شب اتفاق می افتد.

باعث بهبودی چاکرای سوم می شود

☯ بهبودی چاکرای شبکه خورشیدی که به دنبال آن اثرات مفید آن افزایش مقدار انرژی و تقویت اندیشه مثبت است.

 

موسیقی سلفژ کلیدی در جهان است.
فرکانس های سلفژ فرکانس های صوتی هستند که برای اهداف درمانی استفاده می شوند.
اینها هنگامی که هماهنگ خوانده می شوند ، نعمتهای معنوی را گسترش می دهند.
موسیقی و صدای سلفژ روش بسیار موثری برای تحول روح و جسم انسان هستند.

حتی امروزه فرکانسهای اصلی سلفژ این توانایی را دارند که زندگی فرد را به روشی معجزه آسا التیام بخشند.
صداهای ناب می توانند ما را از ترس رها کنند ، شهود ما را بیدار کنند و در کاهش سطح استرس مفید باشند.
هر طنین سلفژ شامل یک فرکانس است که برای تعادل چاکراها و ذهن و روح استفاده می شود

 

 

Smile & Cultivate Mindfulness
لبخند بزنید و ذهن آگاهی را پرورش دهید

به موسیقی خواب فرکانس 528 هرتز | ترمیم و بازسازی DNA | تقویت انرژی مثبت | امتیاز دهید.
[ratings]