YoYogic.com سفر آرام مدیتیشن

YoYogic.com سفر آرام مدیتیشن
مدیتیشن خواب فرکانس 396 هرتز | پاک کننده ترس و نگرانی ، غلبه بر خشم |
لطفا صبور باشید....

مدیتیشن خواب فرکانس 396 هرتز | پاک کننده ترس و نگرانی ، غلبه بر خشم |

  • امتیاز داده نشده
  • زمان مدیتیشن 6:06:05

مدیتیشن خواب با فرکانس 396 هرتز

با مدیتیشن با این موسیقی انرژی منفی را پاک کنید، همه نگرانی های خود را کنار بگذارید ، بر انرژی عصبی غلبه کنید 

 

مزایای گوش دادن به موسیقی با فرکانس سلفژ 396Hz

☯ انرژی منفی را پاک میکند
☯ غلبه بر استرس و نگرانی و ترس
☯ غلبه بر خشم

 

موسیقی سلفژ کلیدی در جهان است. فرکانس های Solfeggio فرکانس های صوتی هستند که برای اهداف درمانی استفاده می شوند. اینها هنگامی که هماهنگ خوانده می شوند ، نعمتهای معنوی را گسترش می دهند. موسیقی و صدای سلفژ روش بسیار موثری برای تحول روح و جسم انسان هستند.

حتی امروزه فرکانسهای اصلی سلفژ این توانایی را دارند که زندگی فرد را به روشی معجزه آسا التیام بخشند. صداهای ناب می توانند ما را از ترس رها کنند ، شهود ما را بیدار کنند و در کاهش سطح استرس مفید باشند. هر لحن سلفژ شامل یک فرکانس است که برای تعادل چاکراها و ذهن و روح استفاده می شود. 

 

 

 

Smile & Cultivate Mindfulness
لبخند بزنید و ذهن آگاهی را پرورش دهید

به مدیتیشن خواب فرکانس 396 هرتز | پاک کننده ترس و نگرانی ، غلبه بر خشم | امتیاز دهید.
[ratings]