YoYogic.com سفر آرام مدیتیشن

YoYogic.com سفر آرام مدیتیشن
موسیقی مدیتیشن شفابخش پاکسازی انرژی منفی خانه
لطفا صبور باشید....

موسیقی مدیتیشن شفابخش پاکسازی انرژی منفی خانه

  • امتیاز داده نشده
  • زمان مدیتیشن 3:33:32

موسیقی مدیتیشن با فرکانس 417 هرتز
پاکسازی انرژی منفی از خانه 

موسیقی مدیتیشن همراه با ساز کاسه های آواز تبتی و صدای زنگ معابد با فرکانس 417 هرتز تنظیم شده تا انرژی منفی را از خانه و محل کار خود پاک کنید.

♫ فواید درمانی گوش دادن به موسیقی با فرکانس سلفژ 417Hz

☯ انرژی منفی را از بدن خارج میکند
☯ انرژی منفی را از خانه و محل کار خارج میکند
☯ افکار منفی و الگوهای رفتاری را حذف میکند
☯ وضعیت های با پیامد منفی را ملقی میکند
☯ ایجاد تغییر در خود و دیگران
☯ برای بیرون آمدن از تروما

 

موسیقی سلفژ کلیدی در جهان است.

فرکانس های ” سلفژ “فرکانس های صوتی هستند که برای اهداف درمانی استفاده می شوند.
اینها هنگامی که هماهنگ خوانده می شوند ، نعمتهای معنوی را گسترش می دهند.
موسیقی و صدای سلفژ روش بسیار موثری برای تحول روح و جسم انسان هستند.

حتی امروزه فرکانسهای اصلی سلفژ این توانایی را دارند که زندگی فرد را به روشی معجزه آسا التیام بخشند.
صداهای ناب سلفژ می توانند ما را از ترس رها کنند ، شهود ما را بیدار کنند و در کاهش سطح استرس مفید باشند.
هر لحن “سلفژ” شامل یک فرکانس است که برای تعادل چاکراها و ذهن و روح استفاده می شود. 

 

به موسیقی مدیتیشن شفابخش پاکسازی انرژی منفی خانه امتیاز دهید.
[ratings]