YoYogic.com سفر آرام مدیتیشن

YoYogic.com سفر آرام مدیتیشن
مدیتیشن جنگل جادوی عرفانی
لطفا صبور باشید....

مدیتیشن جنگل جادویی
موسیقی سلتیک  432 هرتز

برای تمرین مراقبه خود ، وارد یک جنگل عرفانی شوید.
موسیقی مدیتیشن سلتیک زیبا در فرکانس  432Hz و صداهای طبیعت .. آبشار و پرندگان.
همانطور که چشم خود را برای مراقبه می بندید ، این مسیر به شما کمک می کند تا به این جنگل جادویی منتقل شوید – به دور از استرس و شلوغی اطراف شما.

 

 

به مدیتیشن جنگل جادوی عرفانی امتیاز دهید.
[ratings]