YoYogic.com سفر آرام مدیتیشن

YoYogic.com سفر آرام مدیتیشن
مدیتیشن جنگل سحرآمیز در فرکانس معجزه 432 هرتز
لطفا صبور باشید....

مدیتیشن جنگل سحرآمیز در فرکانس معجزه 432 هرتز

مدیتیشن جنگل  “در یک جنگل مسحور کننده” با موسیقی آرام سلتیک در 432 هرتز با محیطی از یک جنگل فانتزی با آب و صدای پرندگان احاطه شده است. اجازه دهید این منظره صوتی شما را به آن مکان آرامش بخش و آرامش بخش جادویی ببرد. نعمت های بسیار.

 

به مدیتیشن جنگل سحرآمیز در فرکانس معجزه 432 هرتز امتیاز دهید.
[ratings]