YoYogic.com سفر آرام مدیتیشن

YoYogic.com سفر آرام مدیتیشن
مدیتیشن جنگل سحرآمیز در فرکانس معجزه بخش 432 هرتز | نسخه 2
لطفا صبور باشید....

مدیتیشن جنگل سحرآمیز در فرکانس معجزه بخش 432 هرتز | نسخه 2

مدیتیشن جنگل:  “در یک جنگل مسحور کننده” با موسیقی آرام سلتیک در 432 هرتز با محیطی از یک جنگل فانتزی با آب و صدای پرندگان احاطه شده است.
اجازه دهید این منظره صوتی شما را به آن مکان آرامش بخش و آرامش بخش جادویی ببرد. نعمت های بسیار.

 

به مدیتیشن جنگل سحرآمیز در فرکانس معجزه بخش 432 هرتز | نسخه 2 امتیاز دهید.
[ratings]